Årets Välgärning

Vi vill nominera en person som kanske har jobbat i det tysta men varit en stor hjälp för styrelsen under det gångna året. Allt ifrån att delta i själva planeringsarbetet inför malamutespecialen till det praktiska genomförandet på både specialen och björnrundan. Utan att tveka kavlar hon upp armarna och hugger

Fortsätt läsa

Information gällande årsbokslutet

Medlemmarna på årsmötet 2017 önskade tidigare lägga årsmötet nästkommande år till i början malamuteveckan, vilket även nuvarande styrelse ansåg vara en god idé. Dock visade det sig att det tidigare lagda årsmötet gjort det svårt att hinna få klart årsbokslutet i tid. Enligt stadgar ska alla årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för

Fortsätt läsa

Kallelse årsmöte

  SPHK’s rasklubb för Alaskan Malamute kallar till årsmöte 2018 Tid: Söndag 4 februari klockan 19.00 – 21.30 Plats: Grövelsjögården.  www.grovelsjogarden.se Årsmötet äger rum i samband med Malamuteveckan. Motioner ska vara styrelsens sekreterare till handa senast 7 januari 2018. Dagordning enligt stadgar och utkommer senast 2 veckor innan mötet. Sekreterare:

Fortsätt läsa

Dragprov 100+ i samarbete med Beaver trap trail

Meritering Dp100 Meriteringstillfälle dp100 för grönlandshund, alaskan malamute och samojed i samarbete med beaver trap trail.. Plats: Norråker Datum: 22-24/3-2018 Klasser: pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna. Vikter: obligatorisk utrustning enligt tävlingsreglerna för Beaver trap classic. Förarmöte torsdag kväll 22/3,lottning av startordning samt bangenomgång och regler. Start för meritering 23/3, beräknad

Fortsätt läsa