Funktionärer

Rasklubbens valberedning
Ida Törnvall, sammankallande
Ida Andersson
Charlotte Lager
E-post: valberedning.am@sphk.se

Rasklubbens kommitteér

Prov- och tävlingskommitté
Irené Hall
Emma Rydmark
E-post:

Utställningskommitté
Niki Walhström
E-post:

Avelskommitté
Vakant
E-post:

Aktivitetskommitté
Vakant
E-post:

Ungdomskommitté
Vakant
E-post:

Anmälan prov och tävling
E-post: anmalan.am@sphk.se

Meritering
Irene Hall
E-post: meritering.am@sphk.se

Är du intresserad av att hjälpa till i någon kommitté, kontakta sekreterare på e-post: sekreterare.am@sphk.se

Webmaster
E-post: webmaster.am@sphk.se