Funktionärer

Valberedning

Therese Zetterlund Iwefors (sammankallande): sekreterare@sphk.se

Karina Andreasen: viceordforande@sphk.se

Utställningsansvarig

Jennie Kraft Hult
072-213 52 27
Email utställningsansvarig (klicka på länken)

Meriteringssekreterare

Marie Sellin Lemnert
Överbergevägen 29
824 40 Hudiksvall

070–320 26 56

Email meriteringssekreterare (klicka på länken)

Webbansvarig

Ida Andersson
076-100 66 58
Email webmaster (klicka på länken)