Funktionärer

Valberedning SPHK
Therese Lindman  
valberedning.am@sphk.se alternativ e-post viceordforande.am@sphk.se

Valberedning rasklubben
Ida Andersson (sammankallande) webmaster.am@sphk.se
Kajsa Hjertberg
Joakim Rydberg 

Utställningsansvarig
Jennie Kraft Hult
072-213 52 27
utstallning.am@sphk.se alternativ e-post jennie@vintervargas.se

Meriteringssekreterare
Marie Sellin Lemnert
Överbergevägen 29
824 40 Hudiksvall
070–320 26 56
meritering.am@sphk.se alternativ e-post kassor.am@sphk.se

Webbansvarig
Ida Andersson
076-100 66 58
webmaster.am@sphk.se

Avelskommitté
Emeli Aagedal
avelskommitte@sphk.se alternativ e-post sekreterare.am@sphk.se

Prov- och tävlingskommitté
Therese Lindman
prov-och-tavlingskommitte@sphk.se alternativ e-post viceordforande.am@sphk.se

Utställningskommitté  
Jennie Kraft Hult 
utstallningskommitte@sphk.se alternativ e-post jennie@vintervargas.se

Aktivitetsansvarig
Rebecka Kenne
anmalan.am@sphk.se