Funktionärer

Utställningsansvarig

Jennie Kraft Hult
Telefon: 0722135227

Meriteringssekreterare

Lisa Lithammer
Solheimsgatan 7B
72334 Västerås
meritering.am@sphk.se
Telefon: 070-2833724

Valberedning

Ida Andersson
Telefon: 0761006658
Anders Bergvall
Telefon: 0730584037

Webbansvarig

Irene Hansen
webmaster.am@sphk.se

Revisorer

Ordinarie: Lena Johansson
Suppleant: Marie Lemnert