Avelsrekommendationer

Rasklubbens rekommendationer

  • Både tik och hane ska vara röntgade och fria för ED och HD.
  • Både tik och hane ska de vara ögonlysta fria från ärftliga sjukdomar senast 24 månader före parning (krav för valpförmedling).
  • Både tik och hane bör vara utställd med minst Very Good i kvalitet.
  • Antingen tik eller hane bör ha ett godkänt dragprov.
  • Ett av föräldradjuren skall vara fri från PN (homozygot normal).

PN är en neurologisk sjukdom som påverkar nervsystemet hos hunden. Den drabbar olika nerver och finns i andra former hos andra raser. Läs mer om PN genom att klicka på följande: Polyneuropati hos alaskan malamute ny version 2014

SKKs regler

För att få registrera valpar ska båda föräldradjuren ha känd höftledsstatus.
Det är inte tillåtet att para en tik under 18 månader och över 7 år första gången.
Alla SKKs grundregler och regler för uppfödning hittar du på SKK regler om uppfödning.