Avelsrekommendationer

Rasklubben för Alaskan malamute rekommenderar att avelsdjuren uppfyller samtliga följande kriterier:

  • Både tik och hane ska vara röntgade och fria för ED och HD (Fria höfter= A och B).
  • Både tik och hane ska de vara ögonlysta fria från ärftliga sjukdomar senast 24 månader före parning.
  • Både tik och hane bör vara utställd med minst Very Good i kvalitet.
  • Antingen tik eller hane bör ha ett godkänt mätbart dragprov (Mätbart = skall finnas kriterier att förhålla sig till för att dragprovet ska bli godkänt. Exempelvis bestämd vikt samt distans med en tidsram att hålla sig inom, svenska och norska arbetsproven uppfyller kraven för detta).
  • Ett av föräldradjuren skall vara fri från PN (homozygot normal).

Alla som planerar att ta en kull efter sin hund bör läsa följande dokument:

Klubben listar på hemsidan årets kullar som uppfyller samtliga rekommendationer, klicka bara på länken valpar