Protokoll

På den här sidan publicerar rasklubben för Alaskan malamute mötesprotokoll från styrelsemöten, medlemsmöten, årsmöten med mera. Om du saknar något kan du kontakta webmaster.

Protokoll