RAS

RAS står för rasspecifika avelsstrategier och är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Rasstandarden beskriver det mål aveln bör ha och RAS beskriver vad som utifrån rasens nuläge behöver göras för att aveln på ett generellt plan ska nå dit. I RAS framgår både problem och starka sidor hos rasen.

Arbetet med revideringen av RAS pågår.

Här kan du ladda ned den senast godkända versionen av RAS