Valpar

Rasklubben för Alaskan malamute förmedlar valpar, det vill säga annonserar valpkullar, förutsatt att parningen uppfyller samtliga avelsrekommendationer avseende hälsa och meriter. Klubbens avelsrekommendationer hittar du under ”valpkullar”.

När det kommer till omplacering av vuxna hundar ställer rasklubben inga krav på att den ska komma från en parning som uppfyller rekommendationerna, däremot vill vi att den som söker ett nytt hem åt sin hund informerar om hundens hälsa, temperament samt orsak till omplaceringen. Om hunden är undersökt för höftleds- och armbågsdysplasi samt ögonlyst så vill vi att resultaten ska framgå av annonsen som skickas in till klubben.

Du som är intresserad av att köpa en Alaskan malamute, oavsett om du letar valp eller vuxen hund gör klokt i att titta i SKK:s hundregister för att skaffa dig en uppfattning om var hunden kommer ifrån och om det är en vuxen hund, hur det ligger till med hundens hälsostatus. Försök ta reda på så mycket information som möjligt om hunden innan du bestämmer dig för att ta över en hund. Om en hund t.ex. har höftledsdysplasi eller katarakt finns det mer eller mindre lämpliga hem till en sådan hund. En hund med dåliga höfter kanske inte kommer klara ett liv med höga krav på arbete och en hund med ärftlig katarakt är inte lämplig i en barnfamilj. Inga hundar med defekter eller ärftliga sjukdomar är lämpliga som avelsdjur.

I SKK:s hundregister kan du söka mer information om hunden vid att knappa i hundens registrerings nummer. Valp annonser kan också hittas på Svenska kennelklubbens sida: köpahund. Även SKK har riktlinjer för valpförmedlling, dem kan du kan läsa mer om i SKK:s information till uppfödare.