Årsmöte

2023

Dagordning årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022-2023

Valberedningens förslag styrelse för SPHKs rasklubb för alaskan malamute 2023

2022

valberedning2022

Dagordning årsmöte 2022

Motion a

(Motion b) Förslag på ekonomisk riktlinje för ersättningar för funktionärer och ansvariga

Rambudget 2022

Resultatrapport 2021-1

Revisionsberättelse 2021-1

Balansrapport 2021-1

Årsredovisning 2021, noter-1

Avelsrapport 2021

Stadgar för alaskan malamute 20211221-1

Verksamhetsberättelse 21

Verksamhetsplan