Styrelse 2024

Ordförande
Irene Hansen
E-post: ordforande.am@sphk.se

Viceordförande
Rebecka Kenne
Tel: 076-899 22 89
E-post: viceordforande.am@sphk.se

Sekreterare
Irene Hall
Tel: 072-870 60 71
E-post: sekreterare.am@sphk.se

Kassör
Henrik Benon
E-post: kassor.am@sphk.se

Ledamot
Sandra Andersson

Ersättare
Silvia Siba
Angelica Janson

Revisor
Annelie Jönsson
Helene Werner

Revisorssuppleanter
Jennie Kraft Hult
Malin Sundin