Styrelse 2023

Ordförande

Christer Afseer
Vildmarksstigen 7
78069 Sörsjön
070-320 53 32
 

Vice ordförande

Sekreterare

Emeli Aagedal 
Försäter 311
81961 Skärplinge
076-164 41 12
 

Kassör

Marie Lemnert
Överbergsvägen 29
824 40 Hudiksvall
070–320 26 56
E-post: Kassor.am@sphk.se

Ledamot

Rebecka Kenne
Källarevägen 20
35262 Växjö
 

Ersättare

Julia Håkansson
Neptunsvägen 7
312 72 Skummelövsstrand
073-804 40 45
 
Matilda Romner
Kyrkängesvägen 2 D 1 tr
83798 Åre
 

Revisor

Henrik Benon (Sammankallande)
Malin Järpers
 

Revisorsuppleant

Jennie Kraft Hult
Mikael Angleryd