Godkända Meriteringstillfällen 2023

Dragprov  2023

Januari
Dp 10 & Dp60. Datum: 21-22/1-2023. Plats: Koppången. Inbjudan till dragprov.

Februari
Dp10 & Dp60. Datum: 2-5/2. Inbjudan till Karnbäcksdraget.

Dp10 & Dp60. Datum: 9-15/2. Injudan-Furudal-2023-1

Mars
Dragprov 100+- Datum: 9-11/3. Inbjudan: Inbjudan-Polardraget

Dp20 (ev även Dp10). Datum: 22-26/3. Inbjudan till vinterträffen i Årrenjarka.

April

Dp10. Datum: 1/4. Koppången i samband med officiel utställning arrangerad av SPHK. Inbjudan kommer!

 

Blanketter:

Meriteringsregler 2022-2026, klicka på länken: SPHKs meriteringsregler 2022-2026

“Tävlingsanmälan” att ta med vid meriteringstillfället: Anmälningsblankett