Godkända Meriteringstillfällen 2023

Dragprov  2023

Januari
Datum: 21-22/1-2023. Dp10 och Dp60. Inbjudan till dragprov.

Februari
Datum: 2-5/2. Dp10 och Dp 60. Inbjudan till Karnbäcksdraget.

Mars
Datum: 6-11/3. Dp100+ och Dp250+. Mer information på hemsidan under Polardistans.

Datum: 22-26/3. ev Dp10 och Dp20. Inbjudan till vinterträffen i Årrenjarka.

Meriteringsregler 2022-2026, klicka på länken: SPHKs meriteringsregler 2022-2026

“Tävlingsanmälan” att ta med vid meriteringstillfället: Anmälningsblankett