Logotyp

Logotyp: Rasklubben för Alaskan malamute

Nedan förkortad och förenklad text. Se placering av logotypen under grafiskt program på hemsidan eller följ länken här.  

Fastställt av styrelsen 2012-04-21

Ingenting i logotypen får ändras eller förvanskas.
Proportionerna ska vara oförändrade. 
Typsnitt ska alltid vara Times New Roman i både rubrik och löpande text.

Rubriker (Times New RomanFet 14 pt)

Mellanrubriker (Times New Roman Fet 12 pt)

Löpande text (Times New Roman 12 pt)