Års-och medlemsmöten

Kallelse till årsmöte 2023

Medlemmar i SPHK´s rasklubb för alaskan malamute kallas härmed till årsmöte.

Lördagden 11 februari klockan 17:00 – ca 19:00
Plats: Vemdalsskalet, Härjedalen.

Anmälan krävs senast 2 veckor innan mötet. Information om lokal mailas därefter ut till anmälda då vi vet ungefär hur många som kommer.

Klubben bjuder på fika.

På dagordningen: Ordinarie årsmöteshandlingar.

Skriftliga och underskrivna motioner ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast den 13/1-2023. Sekreterare: Emeli Aagedal, Försäter 311, 819 61 Skärplinge. sekreterare.am@sphk.se

Varmt välkommen!