Års-och medlemsmöten

KALLELSE TILL EXTRAINSATT ÅRSMÖTE

Medlemmar i SPHK:s rasklubb för alaskan malamute kallas härmed till extrainsatt årsmöte måndagen den 9:e maj kl. 19:00 via zoom. Vid ordinarie årsmöte den 12:e februari i Sulviken, saknade valberedningen förslag på namn till uppdragen som revisor och revisorssuppleant samt till ny valberedning. Det extrainsatta årsmötet ska därmed behandla dessa punkter.

Anmälan till mötet via anmalan.am@sphk.se. Uppge namn & mailadress för att erhålla länk till mötet

Varmt välkomna!

Dagordning extrainkallat årsmöte 2022 (5)

Valberedningens förslag 2022