Rasen

Ursprungsland/hemland: USA
Användningsområde: Slädhund
Bakgrund & ändamål: Alaskan malamutes ursprung kan spåras 9500 år bakåt i tiden till Sibirien.  Dessa hundar användes både som drag och slädhundar samt vid jakt, men fungerade också som vakthundar mot rovdjur. Dåtidens hundar var troligen en förutsättning för människans överlevnad i de polara områdena. Rasens tidiga anfäder följde de människor som tog sig över Bering Sund för ca 4500 år sedan. Inuiternas hund av malamutetyp är den som blivit förebilden för dagens alaskan malamute. Det som framför allt format dem var deras förmåga att överleva i ett kärvt polarklimat med begränsad tillgång till föda, deras förmåga att arbeta hårt samt samarbetsförmåga med både människan och andra hundar.

Under slutet av 1800-talet utbröt den stora guldruschen i Alaska, detta ledde till en stor efterfrågan på frakt- och draghundar samtidigt som alla möjliga (och omöjliga) hundar blandades med varandra. Också de populära slädhundstävlingarna från början av 1900-talet gjorde att mindre, lättare och snabbare siberian huskies korsades med de tyngre frakthundarna. Vi kan konstatera att rasen, alaskan malamute, som den är idag är en rekonstruktion av den relativt stora inhemska draghund som hade sitt ursprung i den nordvästra delen av Alaska. Under 1920-talet startade ett projekt i USA där man samlade in de hundar som motsvarade bilden av inuiternas tåliga och kraftfulla draghund i ett försök att återskapa densamma. År 1935 erkändes alaskan malamute som ras i Amerikanska Kennelklubben. Alaskan malamutes har därefter använts vid expeditioner både i Alaska och vid Byrds expeditioner till Antarktis 1935–46.

Från 1950 och framåt har många uppfödare, framför allt i USA och södra Europa, avlat för utställning och sällskapshundar. Bruket av malamuter i drag och slädhundskörning har tyvärr minskat i rasen. I Norden har slädhundskörning och drag varit populärt sedan 1980-talet och det är framför allt här som aveln av bra och fungerande draghundar utvecklats.

Alaskan malamuten anno 2022
Alaskan malamuten ska fortfarande kunna utföra samma jobb som deras förfäder, dra tunga slädar över långa sträckor i snö och kyla. Det är en kraftfull, intelligent och självständig hund där mycket av ursprungshundens drag är bevarade. Alaskan malamuten är en vänlig, tillgiven hund som är lojal mot sina familjemedlemmar. Målet med rasklubbens avelsinriktning är att malamuten fortsatt ska kunna utföra samma arbete som dess förfäder samt bevara deras viktiga polara egenskaper, exempelvis pälsen.

RAS

RAS står för rasspecifika avelsstrategier och är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Rasstandarden beskriver det mål aveln bör ha och RAS beskriver vad som utifrån rasens nuläge behöver göras för att aveln på ett generellt plan ska nå dit. I RAS framgår både problem och starka sidor hos rasen. För mer information läs:

Rasstandard

Vad krävs av dig som ägare? Hur mycket motion behöver malamuten ha? Passar jag som malamuteägare?

Malamuten en fantastiskt familje- samt turhund som man kan använda till många olika saker, men man får inte glömma ursprunget. Malamuten är en självständig, stark, seg, uthållig och envis draghund gjord för att springa långa distanser, med tunga slädar i arktiska miljöer. Man måste givetvis inte köra drag med sin malamute för att den ska må bra utan det går ofta att få hunden nöjd ändå så länge den får utlopp för sitt rörelsebehov i form av fysisk aktivitet. Dock kan vi inte förbise att drag är en egenskap som är framavled under mycket lång tid och ett relativt enkelt sätt att ha roligt tillsammans och att få din hund (och dig) lycklig.

Det är svårt att säga exakt hur mycket motion en malamute kräver eftersom alla hundar är individer och sen är de lite beroende på vilken uppfödare hunden kommer ifrån. Hur som haver skall man i alla fall räkna med att malamuten behöver tyngre fysisk träning minst tre gånger i veckan. Med tyngre fysisk träning räknas inte vanliga koppelpromenader i kvarteret utan mer krävande arbete som drag, klövje, löpning, simning, etc. Det är alltid bra och till fördel att stimulera malmuten mentalt och detta kan göras i form av spår, balans, lydnad, klicker eller något annat som gör att hunden får tänka och koncentrera sig.

Som med all träning, börja försiktigt och ha kul med din valp/unghund och ställ inte för stora krav. Kroppen växer hela tiden så man ska vara försiktig med att belasta hunden för tungt innan den har fått bra muskulatur och blivit tillräckligt gammal. Valpen och unghunden behöver egentligen mer socialiseringsträning i första hand och sakta men säkert bygga upp sin muskulatur innan tyngre dragträning kan starta. Malamuten är vuxen och färdigbyggd vid cirka tre års ålder. Dock är de bra att i tidig ålder förstärka dess driv och rörelseenergi då den bär på en stor iver och tycker att allt allt allt är roligt. Det är viktigt att börja trycka på knapparna redan nu och börja exempelvis lära valpen innebörden av drag och att arbeta i selen genom att låta den dra trasa/filt i 15-20 minuter några gånger i veckan. Utveckla sedan träningen med tiden hunden blir äldre. Kom alltid ihåg, det absolut viktigaste av allt är att ha roligt. Vill man ha hjälp med att komma igång kan man ta kontakt någon i styrelsen, sin uppfödare (bör ha kunskap om detta) eller åka på dragträffar. Sådana anordnas både av rasklubb och av SPHKs distrikt vilket annonseras om på hemsidan men även via våra sociala kanaler som instagram (sphkalaskanmalamute). Förutom att lära sig mer om hur man kan dragträna så är det trevligt att träffa andra likasinnade med polarhundar.

Frågor eller funderingar, tveka inte att ta Kontakt med någon i styrelsen!

 

Uppdaterad 2202-04-03