Rasen

Lite historia:

Kollar vi bakåt i tiden är Alaskan malamute idag en rekonstruktion av den inhemska drag- och frakthund som hade sitt ursprung från området runt Norton Sound och Kotzebue, i nordvästra delen av Alaska. Redan vid upptäckten av Alaska i mitten av 1700-talet berättade ryska valfångare och pälsjägare om det högtstående inuitfolkets (även kallade Mahlemiuter) stora, kraftfulla och starka draghundar. Det som framför allt format rasen var deras förmåga att överleva i ett kärvt polarklimat med begränsad tillgång till föda, deras förmåga att arbeta hårt samt samarbetsförmåga både med människan och med andra hundar. Inuiternas hund av malamute-typ är det som blivit förebilden till dagens Alaskan malamute.

Upptäckten av guldfyndigheter i slutet på 1800-talet även kallat ”den stora guldruschen” ledde till en stor efterfrågan på slädhundar och alla tillgängliga hundar började då att blandadas med varandra. Det nya populära slädhundstävlingarna gjorde också att man började kombinerade inuiternas effektiva och starka frakthundar med de lite mindre, lättare och snabbare hundarna. De ”äkta” kraftiga malamuterna blev därav allt färre.

Under 1920-talet började arbetet med att samla in de hundar som motsvarade idén om inuiternas starka frakthund och att försöka återskapa densamma. Hundarna som blev basen i rasen Alaskan malamute hämtades från hela norra delen av Nordamerika – det viktiga var att de överensstämde med Inuiternas ”bild” av den effektiva polara drag- och frakthunden. Även om uppfattningen av hur Alaskan malamuten skulle se ut varierade så eftersträvade de flesta att Alaskan malamutes kulle vara kraftfulla & bra fungerande slädhundar. I USA startade en aktion för att finna den gamla hundstammen och man fann tillräckligt många hundar för att bevara rasen. År 1935 erkände Amerikanska Kennelklubben rasen under namnet Alaskan malamute. Till Sverige införde Ulf Kronudd den första Alaskan malamuten 1976, en hane vid namn Kodiak.

Rasstandard för Alaskan malamute

En rasstandard beskriver en ras med bild och text. Mått, päls, temperament, kroppsbyggnad med mera beskrivs i detalj. Rasstandarden ska vara ett hjälpmedel för uppfödare att rikta sin avel efter. På hundutställningar bedöms hunden mot rasstandarden och hund som efterliknar rasstandarden prisbelönas. För mer information läs:

RAS

RAS står för rasspecifika avelsstrategier och är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Rasstandarden beskriver det mål aveln bör ha och RAS beskriver vad som utifrån rasens nuläge behöver göras för att aveln på ett generellt plan ska nå dit. I RAS framgår både problem och starka sidor hos rasen. För mer information läs:

Uppdaterad 21-08-05 (Under fortsatt arbete)