Grönt kort

Grönt kort är en kurs som ger nödvändiga kunskaper om draghundsport för dig som vill tävla. För att tävla i motions- eller barnklass krävs inte grönt kort, men är naturligtvis bra att ha ändå.

Utbildningens målsättning är att ge deltagarna teoretiska kunskaper om att tävla med draghund, regler och bestämmelser, uppträdande på tävlingsplatsen, ”sportmanship” samt nödvändig egenvård av hund.
Utbildningen omfattar dessutom massor av nyttiga tips även för den som vill motionera med hunden utan att tävla.

Egna studier/distansutbildning

Om det inte finns någon kurs för tillfället att anmäla sig till eller inte alls har möjlighet att delta i en kurs tillsammans med andra, finns möjligheten att själv få ta del av nödvändiga kunskaper genom att följa de anvisningar som finns under fliken Grönt kort-egenstudier, på Svenska Draghundsports hemsida och sedan göra kunskapsprov via nätet.

1. Använd resurserna på draghundsport.se. Gå in under Utbildning/Grönt kort/Egenstudier och följ anvisningarna.

2. Betala in 100 kr som är kostnaden för avslutande prov på bankgiro: 5461-8897, ange namn och grönt kort

3. Registrera dig på draghundsport.se under fliken Medlemssidor/Bli medlem.

4. När du känner dig redo så skickar du ett mail till grontkort@draghundsport.se så aktiveras provet på din medlemssida.

Provet går ut på att man kan hitta information. Sök i dokumenten som finns i dokumentarkivet på hemsidan under tävlingar/regler.

Besvara frågorna, sök information och ta den tid du behöver. Missar du första gången så provar du igen osv.

När provet är godkänt (minst 40 rätt av 50 frågor) registreras det i din profil (OBS registreringen sker manuellt dvs sker inte omedelbart). Du kan se på din medlemssida när registrering av grönt kort skett i databasen.

Om du har frågor eller synpunkter kring Grönt kort, tveka inte att ta kontakt via grontkort@draghundsport.se eller med SDSF:s utbilningsansvarig, se organisation/förbundsstyrelse

Lycka till!