Statistik över hälsa och meriter

Malamuteklubben för statistik över avel, hälsa, utställning samt genomförda arbetsprov varje år. Detta för att säkerställa att rasen även i framtiden behåller sin goda hälsa, exteriör och arbetsvilja tillhörande polara egenskaper.

2022

Avel: Pågående år

Dragprov: dragprovstatistik-2022-malamuteklubben

Svenska Champions: Pågående år

Utställning: Pågående år

Hälsa: Pågående år


2021

Avel: Avelsrapport2021word

Dragprov: Samtliga dagprov inställda pga Covid-19

Svenska Champions: Champions 2021

Utställning: utställning2021

Hälsa:

All statistik är hämtad från SKK:s avelsdata där den också finns tillgänglig för allmänheten.


2020:

Dragprov:Statistik-dragprov-år-2020-för-Alaskan-Malamute-1

Svenska Champions: Champions 2020

Utställning: Utställning 2020

Hälsa:


Sammanställning äldre data:

Dragprovsstatistik 2007-2014

Hälsocheckade-hundar-per-år-jämnfört-med-antal-registrerade-hundar-per-år-i-

Hälsa HD AD ögon tom 2015-02-09

Registreringsstatistik och inavelsgrad 2006-2014

Kullstatistik sammanställning