Statistik över hälsa och meriter

Rasklubben för alaskan malamute för statistik över avel, hälsa, utställning samt genomförda arbetsprov varje år. Detta för att säkerställa att rasen även i framtiden behåller sin goda hälsa, exteriör och arbetsvilja tillhörande polara egenskaper.

2022

Avel: 

Dragprov: dragprovstatistik 2022

Svenska Champions

Utställning: 

Hälsa


2021

Avel: avelsrapport 2021

Dragprov: samtliga dagprov inställda pga Covid-19

Svenska Champions: champions 2021

Utställning: utställning 2021

Hälsa:

All statistik är hämtad från SKKs avelsdata där den också finns tillgänglig för allmänheten.


2020:

Dragprov: statistik för dragprov år 2020

Svenska Champions: champions 2020

Utställning: utställning 2020

Hälsa:


Sammanställning äldre data:

Dragprovsstatistik 2007-2014

Hälsocheckade hundar per år jämfört med antal registrerade hundar per år

Hälsa HD och AD ögon tom 2015-02-09

Registreringsstatistik och inavelsgrad 2006-2014

Kullstatistik sammanställning