Statistik över hälsa och meriter

Malamuteklubben för statistik över samtliga genomförda dragprov och sammanställer dessa varje år.
Detta för att säkerställa att rasen även i framtiden behåller sina goda dragegenskaper och att vi fortsätter att testa detta på våra hundar.
Dragprovsstatistik 2007-2014

I följande dokument kan du se en sammanställning över hälsostatistiken för ögonlysta, höftleds/armbågsledsröntgade Alaskan Malamuter i Sverige , samt inavelsgrad, kullstatistik mm

Hälsoundersökta i procent tom 2015-02-09

Hälsa HD AD ögon tom 2015-02-09

Registreringsstatistik och inavelsgrad 2006-2014

Kullstatistik sammanställning