Hälsa

För att behålla alaskan malamute som en frisk ras behövs ett ständigt arbete och en noggran avel.

Ögonlysning

Ju fler malamuter som ögonlyses desto säkrare blir urvalet av friska avelsdjur.

Det är viktigt att man som uppfödare får se hela familjebilden när gäller ögonsjukdomar och inte bara hos den enskilda individen. Detta är för att man ska kunna avla på friska individer/familjegrupper och att vi även i fortsättningen ska kunna säga att vi har en frisk ras när det gäller ögonsjukdomar.

Läs mer om ögonlysning och hälsa på SKK

Höft- och armbågsröntgen

För att få registrera en valp hos Svenska kennelklubben måste båda föräldradjuren vara höftledsröntgade.

Rasklubben för Alaskan Malamute har som mål i RAS (Ras och avelsspecifika strategier) att öka antalet HD/ED röntgade hundar till minst 50 % i varje årskull.

Vi är i dagsläget en bra bit ifrån målet, men om vi alla hjälps åt så kan vi snart nå målet.
Ju fler malamuter som undersöks desto säkrare blir urvalet av avelsdjur och vi kan även i fortsättningen säga att vi har en frisk ras när det gäller HD/ED på våra malamuter.

Information om röntgenkontroll av leder hos hund, Svenska kennelklubben

Polyneuropati hos alaskan malamute

PN är en neurologisk sjukdom som påverkar nervsystemet hos hunden. Den drabbar olika nerver och finns i andra former hos andra raser. Tidiga symptom är missljud vid andning och/eller hesa skall på grund av förlamning i strupe/struphuvud samt dåligt koordinerade rörelser i bakbenen. Senare kommer skakningar i muskler, dålig ork samt svårigheter att behålla maten. Hunden kan också bli förlamad, oftast i bakbenen men även frambenen kan drabbas. Tillståndet kan hos enstaka individer stabilisera sig och hunden blir spontant bättre men aldrig helt funktionsduglig igen. En förvärring av symtomen kan uppstå senare i livet. Sjukdomen debuterar när hunden är mellan 4 och 14 månader. Det finns i nuläget varken botemedel eller behandling.

Den muterade genen för AMP har identifierats och det är därför möjligt att undersöka hundar med ett DNA-test.
Här finner du remiss från SKK för DNA-test.

 

Polyneuropati hos alaskan malamute

PN är en neurologisk sjukdom som påverkar nervsystemet hos hunden. Den drabbar olika nerver och finns i andra former hos andra raser.

Tidiga symptom är missljud vid andning och/eller hesa skall på grund av förlamning i strupe/struphuvud samt dåligt koordinerade rörelser i bakbenen. Senare kommer skakningar i muskler, dålig ork samt svårigheter att behålla maten. Hunden kan också bli förlamad, oftast i bakbenen men även frambenen kan drabbas. Tillståndet kan hos enstaka individer stabilisera sig och hunden blir spontant bättre men aldrig helt funktionsduglig igen.

En förvärring av symtomen kan uppstå senare i livet. Sjukdomen debuterar när hunden är mellan 4 och 14 månader. Det finns i nuläget varken botemedel eller behandling. Det är viktigt att känna till att anlagsbärare inte själva kommer att utveckla sjukdomen. Om man har en hund som är bärare av genen för sjukdomen så är den inte automatiskt utesluten ur avel. Det kräver givetvis att man parar med en hund som är testad och fri. En sådan parning ger inga sjuka valpar och i nuläget har vi inte tillräckligt stor avelsbas för att utesluta friska anlagsbärare ur avel.

Nyligen lyckades forskare hitta den muterade genen för PN och det finns nu ett DNA-test. Ett korrekt utfört DNA-test kan registreras på SKK:s hunddata. Mer information om SKK:s krav för central registrering av DNA test finns att läsa på skk’s hemsida.

DNA testet utförs i dagsläget i Danmark, och en internationell remiss, som skall följa provet, kan du hämta på laboratoriets hemsida. Om du vill att resultatet senare skall kunna införas i SKK:s databas godkänns enbart blodprovoch SKK: s allmänna remiss ska också fyllas i vid provtagningen hos veterinären.

Remissen till SKK behålls av djurägaren, som sedan skickar den till SKK tillsammans med en kopia av provsvaret/certifikatet från laboratoriet i Danmark. Detta är en ändring jämfört med tidigare, då veterinären behöll och skickade in SKK remissen och provsvaret. Provet måste postas av veterinären/kliniken. Ta med stamtavla för verifiering av chip och registreringsnummer. Kostnad för testet finns på laboratoriets hemsida. Det danska laboratoriet har nu uppdaterat sina betalningsrutiner och man betalar i förväg direkt på deras hemsida.

Betalningen kan göras med kredit kort eller om man har eller skapar ett  PayPal konto.

Kostnaden för själva provtagningen uttages av veterinären/kliniken och kan därför variera.

När du bokar tid för provtagning, säg att det gäller DNA test till Danmark, fråga om kliniken tillhandahåller emballage och porto (annars får du ordna med det själv och ta med). Bäst är en tid i början på veckan så provet inte riskerar att bli liggande på posten över helgen. Provet skall tas i EDTA rör och får ej vara koagulerat, röret skall tydligt märkas med djurets namn och id nummer. Har du några frågor kring detta, ta kontakt med styrelsen.

Uppdaterat 2019-07-21//Karina Andreasen