Hälsa

För att behålla alaskan malamute som en frisk ras behövs ett ständigt arbete och en noggrann avel.

Ögonlysning

Ju fler alaskan malamut som ögonlyses desto säkrare blir urvalet av friska avelsdjur.

Det är viktigt att man som uppfödare får se hela familjebilden när gäller ögonsjukdomar och inte bara hos den enskilda individen. Detta är för att man ska kunna avla på friska individer/familjegrupper och att vi även i fortsättningen ska kunna säga att vi har en frisk ras när det gäller ögonsjukdomar.

Läs mer om ögonlysning och hälsa på SKK

Höft- och armbågsröntgen

För att få registrera en valp hos Svenska Kennelklubben måste båda föräldradjuren vara höftledsröntgade.

Rasklubben för alaskan malamute har som mål i RAS (Ras och avelsspecifika strategier) att öka antalet HD/ED röntgade hundar till minst 50 % i varje årskull. Vi är i dagsläget en bra bit ifrån målet, men om vi alla hjälps åt så kan vi snart nå målet. Ju fler alaskan malamute som undersöks desto säkrare blir urvalet av avelsdjur och vi kan även i fortsättningen säga att vi har en frisk ras när det gäller HD/ED på våra alaskan malamute. Innan höftledsröntgen göra hos veterinär skall man beställa och betala röntgenavläsning hos SKK.

Information om röntgenkontroll av leder hos hund, Svenska kennelklubben

Polyneuropati hos alaskan malamute

PN är en neurologisk sjukdom som påverkar nervsystemet hos hunden. Den drabbar olika nerver och finns i andra former hos andra raser.

Tidiga symptom kan vara missljud vid andning och/eller hesa skall på grund av förlamning i strupe/struphuvud samt dåligt koordinerade rörelser i bakbenen. Senare kommer skakningar i muskler, dålig ork samt svårigheter att behålla maten. Hunden kan också bli förlamad, oftast i bakbenen men även frambenen kan drabbas. Tillståndet kan hos enstaka individer stabilisera sig och hunden blir spontant bättre men aldrig helt funktionsduglig igen.

En förvärring av symtomen kan uppstå senare i livet. Sjukdomen debuterar när hunden är mellan 4 och 14 månader. Det finns i nuläget varken botemedel eller behandling. Det är viktigt att känna till att anlagsbärare inte själva kommer att utveckla sjukdomen. Om man har en hund som är bärare av genen för sjukdomen så är den inte automatiskt utesluten ur avel. Det kräver givetvis att man parar med en hund som är testad och fri. En sådan parning ger inga sjuka valpar och i nuläget har vi inte tillräckligt stor avelsbas för att utesluta friska anlagsbärare ur avel.

DNA testet utförs i dagsläget i Danmark och där erhålls förskottsbetalning samt att en internationell remiss som skall följa provet måste beställas innan provtagningen hos veterinären. Man betalar samt hämtar remiss på laboratoriets hemsida.

Om du vill att resultatet senare skall kunna införas i SKKs databas godkänns enbart blodprov och SKKs allmänna remiss ska också fyllas i vid provtagningen hos veterinären. Här finner du remiss från SKK för DNA-test. Remissen till SKK behålls av djurägaren som sedan skickar den till SKK tillsammans med en kopia av provsvaret/certifikatet från laboratoriet i Danmark. Provet måste postas av veterinären/kliniken. Ta med stamtavla för verifiering av chip och registreringsnummer.

När du bokar tid hos veterinären för provtagning uppge att det gäller DNA test till Danmark och fråga om kliniken tillhandahåller emballage och porto (annars får du ordna med det själv och ta med). Bäst är en tid i början på veckan så provet inte riskerar att bli liggande på posten över helgen. Provet skall tas i EDTA rör och får ej vara koagulerat, röret skall tydligt märkas med djurets namn och id nummer..

Frågor? Kontakta sekreterare@sphk.se

Uppdaterat 2024-01-26