Månadens medlem

Klubben höll under några år liv i en tradition där en av klubbens medlemmar varje månad fick presentera sig i en kort intervju och avslutningsvis välja vilken medlem stafettpinnen skulle gå vidare nästa månad. Traditionen var uppskattad av många men också mycket tidskrävande för styrelsen och till sist föll idén på grund av tidsbrist. Finns det en medlem därute som vill ansvara för återupplivande av denna tradition och vara spindeln i nätet för detta skulle det vara mer än välkommet. Anmäl ditt intresse för detta till styrelsen. Kontaktuppgifter till styrelsen.