Kallelse årsmöte

 

SPHK’s rasklubb för Alaskan Malamute kallar till årsmöte 2018

Tid: Söndag 4 februari klockan 19.00 – 21.30
Plats: Grövelsjögården.  www.grovelsjogarden.se

Årsmötet äger rum i samband med Malamuteveckan.
Motioner ska vara styrelsens sekreterare till handa senast 7 januari 2018.
Dagordning enligt stadgar och utkommer senast 2 veckor innan mötet.

Sekreterare: Amanda Vikner, sekreterare.am@sphk.se 

Varmt välkommen!