Vi söker delegater till fullmäktigemötet

Hej alla medlemmar!

Vill ni vara med och påverka viktiga frågor i rasklubben?
Vi söker nu delegater och reserver som kan representera vår rasklubb.
Fullmäktigemöte kommer hållas den 9 maj i Ånnaboda.
SPHK C står för delegaternas resekostnad och eventuellt boende.
Vid intresse maila sekreterare.am@sphk.se