Information gällande årsbokslutet

Medlemmarna på årsmötet 2017 önskade tidigare lägga årsmötet nästkommande år till i början malamuteveckan, vilket även nuvarande styrelse ansåg vara en god idé. Dock visade det sig att det tidigare lagda årsmötet gjort det svårt att hinna få klart årsbokslutet i tid. Enligt stadgar ska alla årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för medlemmarna senast 2 veckor innan årsmötet.
Dock är det inte långt borta och vi jobbar för fullt tillsammans med revisor för att det ska komma upp på hemsidan i början på denna vecka. Tack på förhand för ert tålamod.