Dragprov 100+ i samarbete med Beaver trap trail

Meritering Dp100

Meriteringstillfälle dp100 för grönlandshund, alaskan malamute och samojed i samarbete med beaver trap trail..

Plats: Norråker
Datum: 22-24/3-2018
Klasser: pulka och slädhundstil enligt meriteringsreglerna. Vikter: obligatorisk utrustning enligt tävlingsreglerna för Beaver trap classic.

Förarmöte torsdag kväll 22/3,lottning av startordning samt bangenomgång och regler.
Start för meritering 23/3, beräknad målgång 24/3. Mer info om tider kommer i PM samt på hemsidan.

ANMÄLAN OCH STARTAVGIT

Anmälan görs på särskild blankett

Tips: spara ner dokumentet på datorn, stäng ner filen och öppna upp den på nytt, data skriv sedan all info och skriv ut. Lättare vid ”inskrivningen” i sekretariatet med dataskrivna anmälningar.

Den skall sändas till Sofia Wallin, sekreterare.grl@sphk.se. Startavgift: 600 kr. Avgiften sätts in på PG 517513-8. Namn på den tävlande samt klass ska anges på betalningen. Anmälnings- och inbetalningsdag med lägre avgift fram till 19/2-2018 .

Anmälan möjlig fram t.o.m 18/3. Höjning på efteranmälan:
500kr = 1100 kr.