Valberedningen behöver din hjälp!

Hej alla medlemmar!! Säsongen börjar komma ur sin linda och de flesta är nog fullt upptagna med alla möjliga aktiviteter med sina Malamuter.

Vi i valberedningen vill dock påminna alla om att vi har ett årsmöte i början av februari då vi skall välja en ny styrelse som skall arbeta med utvecklingen av vår fantastiska ras och gemensamma aktiviteter. Vi skall bland annat välja ny ordförande, då Michelle tackar för sig efter ett fantastiskt arbete.
Är du själv intresserad av styrelsearbete eller vet någon som vore lämplig, hör av er till oss i valberedningen.

Vi i valberedningen är i stor utsträckning beroende av förslag från er medlemmar, då vi själva inte känner alla medlemmar i landet, och då det är allas vårt ansvar att kunna välja en styrelse för klubbens fortlevnad. Vi tar med stor tacksamhet emot alla förslag!

Inkom gärna med er intresseanmälan eller förslag på styrelsemedlemmar innan slutet av december så vi kan kontakta berörda i god tid innan årsmötet.

Med vänliga hälsningar
Valberedningen

Kontaktuppgifter till valberedningen