Uppfödaremötet inställt!!

Tyvärr har vi i styrelsen tvingas fatta det tråkiga beslutet att ställa in uppfödaremötet med tillhörande middag i Nornäs, detta på grund av för få anmälda. Björnlunken kommer ändå att äga rum och en gemensam grillning med egen medhavd mat under lördagskvällen kommer att genomföras.

Uppfödaremötet kommer istället att hållas under Specialen i Backamo 2/11, inbjudan kommer snart.

Till er som anmält er och till er som ännu funderar på att anmäla till Björnlunken. Vi hoppas såklart att vi ses denna helg för gemensam körning och en trevlig kväll med social samvaro.