Polardistans 20 år PD300 WSA LD World Championship

Polardistans 20 år
PD300 WSA LD World Championship

Polardistans 2020 innebär att PD300 firar 20 års jubileum. Klart är också att PD300 får status som WSA LD World Championship och för den som inte vill köra 300 kilometer kommer även PD160 att arrangeras, dock utan någon WSA-titel.  

Tävlingen kommer att genomföras under v.10/2020 och löpande information och uppdateringar om tävlingen kommer ni att hitta på tävlingens hemsida www.polardistans.se.

 

Polardistans 20 years
PD300 WSA LD World Championship

PD300 celebrates its 20th anniversary at the Polardistans 2020.It is also decided that the PD300 will be carried through with the WSA LD World Championship title. For those who do not want to drive 300 kilometers, the PD160 will also be arranged, however without a WSA title

The competition will take place during v.10 / 2020 and you will find ongoing information and updates about the competition on the competition’s website www.polardistans.se