Läs länk och kom med synpunkter på materialt i RAS.

 
Styrelsen i rasklubben för alaskan malamute har sedan snart 3 år arbetat med uppdateringen och revideringen av RAS (rasspecifika avelsstrategier).
 
Vi lägger härmed upp utkast nr 4 för att ge er medlemmar möjligheten att läsa och komma med eventuella synpunkter på resultatet innan vi skickar det till SKK för slutligt godkännande. 
 
Senast den 19 maj önskar vi få in eventuella synpunkter från er.
Ni skickar dessa till viceordforande.am@sphk.se 
 
Mvh Styrelsen SPHK rasklubb alaskan malamute.