Extrainsatt årsmöte för rasklubben för alaskan malamute

Rasklubben för alaskan malamute har ett extrainsatt årsmöte.

Dag: 28 maj
Tid: kl. 19:00
Plats: Digitalt online via Zoom.

Inbjudan till extrainkallat årsmöte 2023
Dagordning extrainkallat årsmöte 2023
Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll med bilaga och kommentar
Valberedningens förslag 2023