Kallelse till årsmöte

Rasklubben Alaskan malamute kallar medlemmarna till årsmöte som kommer att hållas i samband med snöträffen. Årsmötet äger rum i byastugan, Nornäs den 12 januari 2019 kl 19:30.

Motioner till årsmötet skall vara rasklubbens sekreterare tillhanda senast 3 veckor före årsmötet, skicka handlingar till sekreterare.am@sphk.se.

Årsmötet hålls i samband med en meriteringsträff för DP10 och DP60 i Nornäs. Inbjudan till evenemanget hittar ni här: Inbjudan till snöträffen

Möteshandlingar

Verksamhetsåret 2018

Verksamhetsåret 2019