Kallelse till årsmöte för rasklubben alaskan malamute

Styrelsen för SPHK inbjuder härmed till digitalt årsmöte för rasklubben alaskan malamute.

Tid: Tisdag 26 mars 2024 kl 19.00

Plats: Digitalt via Zoom

Dagordning och årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på SPHK hemsida senast 7 dagar innan årsmötet.

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte skall skickas in via post eller e-post och var styrelsen tillhanda senast 27 februari 2024.

Anmälan skickas till sekreterare@sphk.se senast 24 mars 2024. Länk till årsmötet erhålls vid anmälan.

Välkomna!

Styrelsen för SPHK