Information gällande årsbokslutet

Medlemmarna på årsmötet 2017 önskade tidigare lägga årsmötet nästkommande år till i början malamuteveckan, vilket även nuvarande styrelse ansåg vara en god idé. Dock visade det sig att det tidigare lagda årsmötet gjort det svårt att hinna få klart årsbokslutet i tid. Enligt stadgar ska alla årsmöteshandlingar finnas tillgängliga för

Fortsätt läsa

Kallelse årsmöte

  SPHK’s rasklubb för Alaskan Malamute kallar till årsmöte 2018 Tid: Söndag 4 februari klockan 19.00 – 21.30 Plats: Grövelsjögården.  www.grovelsjogarden.se Årsmötet äger rum i samband med Malamuteveckan. Motioner ska vara styrelsens sekreterare till handa senast 7 januari 2018. Dagordning enligt stadgar och utkommer senast 2 veckor innan mötet. Sekreterare:

Fortsätt läsa