Välkommen till SPHK:s rasklubb för alaskan malamute!

Alaskan malamute – den mångsidiga polarhunden!

Här hittar Ni allt som rör rasen, klubben och arbetet för att på alla sätt främja och bevara malamuten som sig bör.

Vi försöker hålla sidan levande och uppdaterar den ofta för att bland annat info om vad som sker inom klubben och inbjudningar till våra event ska nå ut till Er alla. 

Under fliken ”aktiviteter” finner Ni massor av intressant läsning, både sådant våra medlemmar delat med sig av till allmän info, tips och råd.Om Klubben:

SPHKs rasklubb för alaskan malamute har som uppgift att inom SPHKs målsättning:

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt, bruksmässigt samt exteriört fullgoda hundar
  • att verka för att rasens särprägel bevaras. Allt i enlighet med rasstandard

Dessa mål ska uppnås genom:

  • information om rasen och dess användningsområden
  • informativ verksamhet rörande avelsfrågor och genom att följa den avel som sker inom rasen.
  • stimulera till aktiviteter anpassade för rasen
  • att i övrigt arbeta med samma verksamhetsfrågor som SPHK med utgång från den egna rasen (se §2 SPHK

SPHK = Riksorganisation

SPHK sysslar mest med övergripande frågor, administration och ger ut vår klubbtidning Polarhunden.
Distrikten = Lokalorganisationer
SPHK indelas i de olika distrikten  där samtliga polara raser finns representerade. Distrikten har huvudansvaret för samtliga aktiviteter inom specialklubben så som dragtävlingar, utställningar, träningsträffar, utbildningar, etc.
Rasklubbarna = Riksorganisationer
Rasklubben sysslar främst med ras- och avelsfrågor samt vissa aktiviteter, årlig rasspecial och rasmästerskap.

Alla är välkomna på SPHK’s, rasklubbarnas och distriktens aktiviteter var som helst i Sverige.