Vill DU engagera dig i webbgruppen?

Vad gör Svenska Polarhundklubben utan någon ideell kraft i webbgruppen?

Arbetet med SPHKs websida innebär att du lägger ut information som informerar och hjälper medlemmar, domare och hundintresserade människor att hitta information inom verksamheter i rasklubbar och distrikt. Websidorna följer SPHKs grafiska program som föreningen beslutat om. Verktyget de använder är wordpress.

Är du intresserad och vill vara med, kontakta webmaster@sphk.se

Anders Hörnlund
Ordförande Svenska Polarhundklubben