Viktig info inför årsmöte!

Viktig information till klubbens medlemmar inför kommande årsmöte!

Är du själv, eller vet du någon annan person som är lämplig och intresserad av att sitta i styrelsen och arbeta för rasen? Nominera dessa till valberedningen. Det finns poster som behöver tillsättas till kommande period så uppmanar ALLA medlemmar att tänka till, se över och nominera! Det är viktigt för att fortsätta hålla klubben aktiv.

Läs vidare om hur man nominerar