PM Snöträffen och årsmöte

Snöträff och årsmöte i Nornäs den 11-13 Januari 2019

Här kan du ladda ner PM:et som PDF: PM Snöträffen 2019

Dragprov 10 – DP10 (10 km)

Fredag 11/1 kl. 20.00
Lördag 12/1 och söndag 13/1 – start ca 30 minuter efter första start på DP60.
Klasser: Pulkastil/Slädhundstil: 1-spann.
Startavgift: 250,- kr/span/dag

Dragprov 60 – DP60 (2×30 km)

Heat 1: Lördag 12/1 kl. 10.00. Heat 2: Söndag 13/1 kl. 09.00
Klasser: Pulkastil: 1-4 spann, Slädhundstil: 1-6 spann.
Startavgift: 500,- kr/span/dag

Motionsklass

Fredag 10 km, lördag & söndag 10 eller 30 km/dag – pulka, släde eller lina. I motionsklass är det givetvis möjligt att köra med valfria raser, även blandrashundar.
Startavgift: 100 kr/span/dag. Första start 15 minuter efter sista meriteranda span/klass.

Betalning

Förutbetalning till klubbens plusgiro: 69 79 25-6 eller Swish 123 040 44 67. Vid efteranmälan betalas med Swish i samband med anmälan i sekretariatet
Anmälan: Senast 1 timme innan start till Karina Andreasen på tel 0706093326
Gemensam middag:
Pga dålig uppslutning till middagen stalls denna tyvärr in. Ni som var anmälda kommer få pengar tillbaka. Klubbens kassör kommer ta kontakt till er.
Skoter Caféet i Nornäs är öppet under helgen.

Meritering

Meriteringarna hålls på tävlingsspåren som sköts av Vildmarkens draghundsklubb.
Meriteringen genomförs enligt gällande regelverk. Tänk på själva att ta med vikt till pulkan/släden. Klubben kommer inte att kunna vara behjälplig med extra vikt.
Alla meriterande hundar chipkontrolleras och vikt i pulka/släde kontrolleras alla dagar efter målgång.
Alla startande span ska lämna in korrekt ifyllda meriteringsblanketter till sekretariatet innan förermötet. Ta med alla deltagande hundars stamtavlor och vaccinationer.

Sekretariat

Fredag kväll är sekretariatet öppet från kl. 17.00 – 19:00 i Nornäs Bystuga (nedre våningsplan, ingång på baksidan mot sjön). Här lämnar du in din korrekt ifyllda meriteringsblankett (bifogat i mejlen med PM) samt visar upp stamtavla och vaccinationsintyg på samtliga hundar i spannet. Alla icke svensk registrerade hundar ska lämna in kopia på stamtavla.

Bangenomgång

Plats: i sekretariatet.
Fredag kväll DP10 kl. 19.00 i Nornäs Bystuga.
Lördag morgon DP60/DP10 kl. 09.00 i Nornäs Bystuga.
Söndag morgon DP10 kl. 08.30, endast för dom som inte har kört fredag eller lördag.
Obligatorisk närvaro för förare på bangenomgången. Tävlingsjury utses i samband med bangenomgången.

Tävlingsledare

Karina Andreasen tel 070-609 3326 (samt övriga frågor)
Domare: Freddie Åkerlind
Funktionärer: all hjälp tas tacksamt emot. Ta kontakt till Karina om du kan/vill hjälpa till under helgen.
ÅRSMÖTE:
Lördag den 12/1 – 2019 kl. 17.00 i Nornäs Bystuga (samma ställe som sekretariatet). Klubben bjuder på kaffe och fika. DIN deltagelse är viktig för klubbens framtid!

Vägbeskrivning

Resande från Sälen svänger av från väg 311 mot Nornäs i Sörsjön. Från Sörsjön är det ca. 1 mil till Nornäs.
Resande från Älvdalen/Särna tag av mot Sörsjön/Nornäs från väg 70. Det är ca 12 km till Nornäs.

Välkomna till en trevlig helg i Nornäs.