Påminnelse

Påminnelse till alla medlemmar!

1. Nominera lämpliga styrelsekandidater till valberedningen snarast! Dock senast den 20 januari.
2. Motioner som önskas behandlas på årsmötet skall mejlas till styrelsens sekreterare innan den 13 januari.
3. Var goda läs in er på de nya stadgarna samt valförandet.
Vid funderingar eller frågor tveka inte att höra av er till någon i styrelsen!