Påminnelse om meriteringsreglerna

Revidering av meriteringsreglerna

Vill påminna er alla om att läsa igenom revideringen av meriteringsreglerna och skicka in era åsikter.

Allas synpunkter är viktiga för oss och nu har ni chansen att komma med förslag till förbättring. 

ARBETSDOKUMENT 5 – REMISSUTGÅVA

Maila era synpunkter och förslag till Jimmie Ekholm viceordforande.am@sphk.se