Är du intressera av att bli klubbens nya webmaster?

Nuvarande webmaster har valt att lämna sitt uppdrag till förmån för andra utmaningar framåt. Därför söker vi nu en person som kan fortsätta förvalta detta uppdrag. Att vara webmaster innebär att du stödjer styrelsens arbete med att delge medlemmarna korrekt information digitalt via klubbens hemsida. Klubben har även ett antal sociala medier som webmastern tillsammans med styrelsen har ansvaret för att uppdatera. Ingen tidigare erfarenhet krävs för uppdraget, en enklare utbildning kring arbetet med hemsidan kommer att erbjudas.

Tycker du att uppdraget låter intressant, skicka en intresseanmälan till: sekreterare.am@sphk.se