Lägesrapport

Vad händer i klubben egentligen? Det kan kanske verka som att det inte händer så mycket i klubben så här års heller, men arbetet i klubben är i full gång och i år är det ganska mycket verksamhet som är i rullning.

När det gäller rasfrågorna är detta några exempel på vad styrelsen arbetar med för tillfället:

* En arbetsgrupp arbetar i detta nu febrilt med att uppdatera statistiken inför revideringen av RAS. I slutet av juni beräknas all statistik vara uppdaterad och styrelsen påbörjar då med viss hjälp utifrån analysarbetet som ska leda fram till uppdaterade avelsstrategier för rasen.

* I dagarna går ett informationsbrev ut med info om den övergripande bilden över aveln som bedrivs. Klubben för löpande statistik över valpkullar, meriteringar och rasens hälsostatus. När det gäller aveln går det att skönja ett antal negativa mönster som redan tidigare uppmärksammats i den rasspecifika avelsstrategin. Därför skickar vi nu ut information om det till de som berörs tillsammans med en vädjan om att delta i klubbens kommande uppfödarträffar i hopp om att öka medvetenheten om ”den stora bilden”.

De personer som får brevet är
– Aktiva uppfödare (Kennlar).
– Personer som tagit kullar de senaste fem åren.
– Kennlar som registrerats de senaste fem åren men ännu inte haft någon kull.

* Uppfödarträff – En uppfödarträff planeras i samband med björnrundan. Det planeras även för en större uppfödarträff under nästa år. På årets träff ska vi bl.a. diskutera ögonlysningskravet och kraven för valpförmedling generellt, utvärdering av de nya meriteringsreglerna samt ett eventuellt införande av avelsspärr för hundar efter avelsdjur med höftledsdysplasi.

Även på aktivitetssidan händer det en hel del, detta är vad som står på agendan:

* Björnrundan – som i år arrangeras den 29-30september i Nornäs. Denna gång i samarbete med vildmannens draghundsklubb som arrangerar ”Vildmarkslunken” på samma tid och plats.

* Malamutespecialen – Utställning, medlemsmöte, klubbmästerskap i barmarksdrag, m.m. I år hålls utställningen på friluftsgården i Vaggeryd den 3:e november. Aktiviteterna pågår 2-4 november. Klubbmästerskap och medlemsmöte hålls vid Hoks naturcamping, som också är ett lämpligt ställe att bo på under helgen.

* Snöträffen, dragträff i Nornäs den 11-13 januari 2019 med möjlighet till meritering för dragprov 10 och 60.

* Malamuteveckan – En aktivitetsvecka tillsammans i Grövelsjön under vecka 6 2019.

* Kulladraget – Meriteringsträff med möjlighet till flera starter på dragprov 10. Samma förare kan alltså meritera flera hundar. Planen är att hålla träffen den 2:a mars 2019 på ”Kullaspåret” som är ett tekniskt och välpreparerat skidspår för hundkörning i Hissjö strax utanför Umeå.

* Långa koppen – Möjlighet att meritera för dragprov 60 i samband med Älvarnas draghundsklubbs årliga träff ”långa koppen”. Här finns även möjlighet att prova på att köra lite längre. Spåren bukar vara omkring 2 x 65 km. Vi väntar dock på datum från den arrangerande klubben ännu.

* Gemensam fjälltur – Vi samlas under lättsamma förhållanden upp i Ammarnäs på vårkanten för att gemensamt runda Ammarfjället. Förutbestämda dagsetapper med gemensamma läger på kvällarna där tanken är att det ska finnas utrymme både för de mer erfarna förarna och de som kommit igång lite med hundkörningen men fortfarande inte vågat sig ut i fjällvärlden. Datum kommer längre fram.

Utöver planeringen med årets aktiviteter arbetas det en del med kommande års verksamhet. Exempelvis domare till malamutespecialen 2019, plats till 2020 års upplaga av specialen, uppfödarträffen 2019 och statistik/utvärderingsarbete för dragprov inför nästa revidering av meriteringsreglerna 2021.

Vi hoppas att ni all känner att malamuteklubben är ”er” klubb, för ni behövs alla i verksamheten. Kom också ihåg att styrelsen bara är ett e-postmeddelande, sms eller telefonsamtal bort! Ni hittar våra kontaktuppgifter här:kontaktuppgifter styrelsen.