Justering av e-postadresser

I samband med uppdateringen av SPHK:s webbsidor justerade malamuteklubbens mailadresser för att bli mer enhetliga. Adresserna framgår nedan. Adresserna hpå kontaktsidorna har uppdaterats.

  • Ordförande: ordforande.am@sphk.se (oförändrad)
  • Sekreterare: sekreterare.am@sphk.se (oförändrad)
  • Webbansvarig: webmaster.am@sphk.se (oförändrad)
  • Anmälan: anmalan.am@sphk.se (Justerad, tidigare: anmalanam@sphk.se)