Information till rasklubbens medlemmar

Styrelsen för alaskan malamute har valt att avgå från sitt uppdrag med omedelbar verkan. Det betyder att SPHKs styrelse har huvudansvaret för rasklubben fram till att en ny styrelse är tillsatt.

Det innebär bland annat att alla mail går till SPHKs sekreterare.

Årsmötet kommer att genomföras digitalt via ZOOM, föranmälan kommer att krävas. SPHK C sköter alla formaliteter runt och under årsmötet.

Årsmöte planeras den 26 mars. Motioner ska skickas via e-post eller post senast 28 dagar före årsmötet.

Ytterligare information publiceras på rasklubbens hemsida. Det går även bra att ringa till SPHKs styrelse.

Styrelsen för Svenska Polarhundklubben