Information inför årsmöte

Information om valordning inför alaskan malamutes årsmöte den 26 mars 2024
 
Senast 1 mars: Valberedningen ska senast 25 dagar före årsmötet överlämna ett preliminärt förslag  till val av styrelse enligt § 8 moment 6 punkt 15. Det preliminära förslaget ska bifogas i kallelsen till årsmötet
 
12 mars: Rasklubbens medlemmar kan fram till 14 dagar före årsmötet nominera personer som de anser lämpliga som kandidater vid val enligt § 8 moment 6 punkt 15. Nominering sker till valberedningen som har rätt att nominera ytterligare personer
 
19 mars: Valberedningens slutliga förslag samt en lista över övriga nominerade kandidater ska vara SPHKs styrelse tillhanda senast sju dagar före årsmötet
 
26 mars 2024: Digitalt årsmöte via ZOOM
 
För mer information, § 9 Valordning enligt SPHKs nya stadgar
 
Styrelsen Svenska Polarhundklubben