Inför fullmäktigemötet

Nu har alla dokument inför fullmäktige mötet kommit ut här på hemsidan, läs igenom allt och ta ställning till hur du som medlem i SPHKs Rasklubb för alaskan malamute vill att våra delegater röstar i de frågor det ska röstas om.
Maila era åsikter till sekreterare.am@sphk.se senast onsdag den 8 maj.

Med vänlig hälsning Styrelsen