Covid-19 info

Hej alla medlemmar,

Med anledning av SKKs beslut på grund av Covid-19 har styrelsen för SPHK beslutat att ställa in samtliga aktiviteter till och med 31 maj 2021. 

Detta beslut kommer vi att följa även i malamuteklubben, detta innebär att Vinterträffen ”malamuteveckan” i år inte kommer att kunna genomföras. 

Däremot försöker vi i styrelsen att jobba för att hitta en digital mötesform för kommande årsmöte, mer information kommer snart.

För er kännedom vill vi meddela att revideringen för meriteringsregelverket nu är inskickat till SKK för granskning, detta innebär att vi inte tar emot fler synpunkter från er.

Vi vill passa på att önska alla medlemmar en god fortsättning på det nya året, var rädda om er och varandra.

Hälsningar Styrelsen rasklubben för Alaskan Malamute