Årsmöte, ett rasansvar för framtiden!

Inför rasklubbarnas årsmöte

Nu när rasklubbarnas årsmöte närmar sig har ni som medlemmar stora möjligheter att vara med och påverka hur styrelsen utformas kommande år. Därför är det viktigt att ni kontaktar valberedningen och nominerar lämpliga personer. Den nya valordningen är demokratisk och transparant.

Valordning enligt rasklubbarnas nya stadgar

 • 8 Valordning: Valbar till styrelsen enligt § 7 moment 5 punkt 15 är endast den kandidat som nominerats enligt följande ordning:
  • Medlemmar kan fram till 21 dagar före årsmötet nominera personer som de anser lämpliga som kandidater vid val enligt § 7 moment. 5 p. 15. Nominering sker till valberedningen som även har rätt att nominera ytterligare personer.
  • Nominering av person enligt ovan ska innehålla namn, kontaktuppgifter samt uppgift om vilken eller vilka posternomineringen avser. Valberedningen ska skriftligen bekräfta mottagande av nomineringen.
  • Valberedningen är skyldig att kontrollera att den nominerade är medlem och accepterar att bli vald till förtroendepost.
  • Valberedningens förslag samt en lista över övriga nominerade kandidater ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före årsmötet och ingå i de handlingar som enligt § 7 moment 4 ska delges medlemmarna inför årsmötet.
  • Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om en extra nomineringsperiod. Den extra nomineringsperioden ska ha ett start- och slutdatum och meddelas styrelse och medlemmar senast dagen före startdatumet. Den extra nomineringsperioden ska avslutas senast en dag före årsmötet.
  • Valberedningen äger rätt att besluta om öppning av nomineringen till enskilt val under pågående årsmöte. Sådant beslut får endast fattas om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra det val som beslutet avser.
  • Årsmötet kan besluta om öppning av nomineringen till enskilt val under pågående årsmöte. Sådant beslut får endast fattas om antalet nominerade är otillräckligt för att genomföra det val som beslutet avser.

E-post: valberedningen för Alaskan malamute