Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i SPHKs rasklubb för Alaskan malamute kallas härmed till årsmöte

Lördag den 8 februari 2020 kl. 16.00 på Lillholmsjö Camping (matsalen i servicehuset)

Motioner ska vara klubbens sekreterare tillhanda 4 veckor innan årsmötet,

senast den 10 januari 2020.

Mejla motioner till: sekreterare.am@sphk.se

Efter mötet har vi en gemensam middag och prisutdelning från meriteringen på Vinterträffen. Ni som inte redan är anmälda via Vinterträffen eller meriteringen kan boka middag till självkostnadspris via mejl: anmalan.am@sphk.se

Anmälan till middagen är bindande, dvs dyker du/ni inte upp kommer ni debiteras i efterhand!

Varmt välkomna.