Förtydligande inför extra årsmöte

Förtydligande inför extra årsmöte             Förklarande bild över organisationen här  En specialklubb med endast en ras dvs specialklubben tillika är rasklubb, ska ha årsmöte enligt de nya typstadgarna säger SKK. En specialklubb med flera rasklubbar ska ha fullmäktigemöte med delegater säger SKK.  SPHK kan inte välja säger SKK,

Fortsätt läsa

Extra årsmöte SPHK 27 juni 2022 kl 19:00

 Dagordning, handlingar samt länk till stadgar Dagordning  1. Justering av röstlängd 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av justeringsmän som tillsamman med mötesordföranden ska justera protokollet 5. Val av rösträknare 6. Beslut om eventuell närvaro och yttranderätt 7. Fråga om medlemmarna

Fortsätt läsa

Årsmöteshandlingar 2022

Balansräkning 2021 Ett tillägg har gjorts under punkt 18 ang Polarhunden. Dagordning vid Svenska Polarhundklubbens årsmöte den 26 maj 2022 i Ånnaboda Motion angående avskaffandet av demokratin från Camilla N Motion angående Trivsel och allas lika värde Camilla Nyström Motion polarhunden Motion till SPHK Centralt 2022 från sphk s Motion

Fortsätt läsa

Inbjudan till årsmöte Alaskan Malamute 2022

Medlemmar i SPHK ́s rasklubb för Alaskan malamute kallas härmed till årsmöte i samband med malamuteveckan lördagen den 12 februari kl. 19:00. Plats: Sulviken 310, 837 93 Järpen Motioner till årsmötet skall vara rasklubbens sekreterare tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Sekreterare Emeli Aagedals mailadress är: sekreterare.am@sphk.se Rasklubben bjuder på

Fortsätt läsa

Svenska Polarhundklubbens årsmöte

Svenska Polarhundklubben inbjuder till årsmöte lördagen den 16 maj 2020 Inofficiell utställning och föreläsning. Tid: meddelas senare Plats: Hussborg Herrgård Adress: Hussborgsvägen 432 84010 Ljungaverk www.hussborg.com På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Inför årsmötet finns möteshandlingarna på SPHKs hemsida. Motioner ska, skriftligen och underskrivna vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 16/4 2020. Sekreterare:

Fortsätt läsa