Utgivningsdagar 2023

Tidningen POLARHUNDEN utkommer med 5 nummer per år.

UTGIVNINGSDAGAR 2023:

Nummer 1: Manusstopp 13 jan. Utkommer v. 10
Nummer 2: Manusstopp 3 mars Utkommer v. 18
Nummer 3: Manusstopp 12 maj Utkommer v. 27
Nummer 4: Manusstopp 11 aug. Utkommer v. 40
Nummer 5: Manusstopp 27 okt. Utkommer v. 51
Skicka gärna material, bild eller bara ett önskemål om innehåll!
E-post: POLARHUNDEN