SPHKs webbsidor

SPHKs webmastergrupp försöker se till att sidorna följer det grafiska program som föreningen beslutat om.

Det ska vara lätt att hitta det man söker och enkelt att lägga upp ny information för behöriga.

Har ni önskemål om förändring så skicka er idé till webmasterREMOVE@sphk.se

Är du intresserad av att vara med här och bidra så kontakta ovan adress.

Mvh Webmastergruppen