Styrelse

Ordförande

Ingår i arbetsutskottet
Anders Hörnlund
Sandbäcken 1
542 91 Torsö
Tel: 070-561 15 16
E-post: ordforande@sphk.se

Vice ordförande

Ingår i arbetsutskottet
Karina Andreasen
E-post: viceordforande@sphk.se

Sekreterare

Ingår i arbetsutskottet
Peter Jacobsen  
E-post: sekreterare@sphk.se

Ekonomiansvarig

Ingår i arbetsutskottet
Anneli Jönsson
Östanbäcksvägen 1
247 33 Södra Sandby
073-083 22 16
E-post: kassor@sphk.se

Ledamot

Maurice Hermans

Ersättare

Lena Tano
Daniel Worrsjö

Revisorer

Freddie Åkerlind
Hans Ramberg
E-post: revisor

Revisorsersättare

Helen Werner
Mari Karlsson

Valberedning

Helen Larsson, sammankallande
Sofia Wallin
Runa Jacobsson
E-post: valberedning@sphk.se

Alaskan malamute

Irene Hansen
E-post: ordforande@sphk.se

Grönlandshund

Helén Söderström
Hedsvedjevägen 30
961 44 Boden
0921-651 31
076-14 65 131
E-post: ordforande.grl@sphk.se

Samojedhund

Ankie Laúrsen
Cikoriavägen 1
387 94 Borgholm
070-855 89 12
E-post: ordforande.sam@sphk.se

Siberian husky

Runa Jakobson
Rumsättravägen 51
186 97 Brottby
E-post: ordforande.sh@sphk.se