Funktionärer

Revisorer

Jan-Olof Högström
Sundsvall
070-561 47 83
framakad@gmail.com

Mari Karlsson

Revisorsuppleanter

Helen Werner

Jenny Larsson

Utställningsansvarig

Anneli Jönsson
073-083 22 16
kennel@deejasome.se

Tävlingssekreterare

Linda Almquist
Linköping
013-58373
snotrollens@telia.com

Medlemssekreterare

Sara Mårtensson
Vänortavägen 128
97755 Luleå
medlem@sphk.se

Valberedning

Helene Ouchtlerlony (GRL) – Sammankallande
Thorbjörn Tellström (AM)
Eva Olsson (SAM)
Cecilia Almén (SH)