Funktionärer

Valberedning
Sara Eliasson (Sh) Sammankallande
Helen Larsson (Sam)
E-post: valberedning@sphk.se

Utställningsansvarig
Anneli Jönsson
073-083 22 16
E-post: utstallningsansvarig@sphk.se

Meriteringssekreterare
Håkan Nisula
Molkom
070-797 35 89
E-post: meriteringssekreterare@sphk.se

Medlemssekreterare
Christina Bjerstedt Ohlsson
Färlövsvägen 98
291 93 Önnestad
070-936 71 88
E-post: medlem@sphk.se

Kommitteér
Prov och tävlingskommitte
   
Kontaktperson: Sofia Wallin

Utställningskommitte       
Kontaktperson: Helen Söderström 
E-post: utstallningskommitte@sphk.se

Avelskommitte               
Kontaktperson: Melissa Hermans
E-post: avelskommitte@sphk.se

Webmastergupp
Jörgen Pålsson
C. Lager
E-post: webmaster@sphk.se