Funktionärer

Revisorer

Jan-Olof Högström
Sundsvall
070-561 47 83
E-post Revisor (klicka på länken)

Mari Karlsson

Revisorsuppleanter

Helen Werner
Jenny Larsson

Webmastergrupp

Jörgen Pålsson
Ida Andersson
Charlotte Lager 0727-19 21 28
E-post webmastergruppen (klicka på länken) 

Utställningsansvarig

Anneli Jönsson
073-083 22 16
E-post Utställningsansvarig (klicka på länken)

Tävlingssekreterare

Linda Almquist
Linköping
013-58373
E-post Tävlingssekreterare (klicka på länken)

Medlemssekreterare

Christina Bjerstedt Ohlsson
Färlövsvägen 98
291 93 Önnestad
0709-367188
 

Valberedning

Camilla Eklund Engvall, Sammankallande (SH) 0730-40 27 18
E-post Valberedning sammankallande (klicka på länken)
Jennie Kraft Hult (AM)
Sofia Wallin (GR)
Helene Larsson (SAM)