Utlandsägdhund, allmänna regler och vaccination

Förenklad och förkortad text från SKKs utställningsregler.
Sidan 6 punkt 1, sidan 14-15 punkt 17-18.
Läs texten i sin helhet

Krav på härstamning, registrering, anmälan och vaccination

Hund som är:
-utländsk: kopia av registreringsbevis med härstamningsuppgift skickas till SPHKs arrangerande rasklubb eller till SKKs i god tid. Efter första gången är hunden per automatik utlandsregistrerad i SKK.

-svenskägd: måste vara registrerad i SKK.
-ägd eller delägd av person bosatt i Sverige: anmäls med svenskt registreringsnummer.
-utländsk som delägs av person bosatt i Sverige: hund måste vara omregistrerad i SKK.

Hund född utanför Sverige:
Hund får delta om den har registreringsnummer i SKKs register. I inofficiell valpklass räcker det att valpen finns i registrering i SKK.

Hund född i Sverige:
Hund får delta om den har registreringsnummer i SKKs register. I inofficiell valpklass räcker det att valpen finns i registrering i SKK.

Vaccinationer
-Utländska hundar: införda enligt gällande införselbestämmelse.
-Alla hundar som vistas på området ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:
• Hund yngre än ett år: vaccinerad vid 10 veckors ålder.
• Hund äldre än ett år: vaccinerad senast vid 10 månaders ålder. Vaccination ej äldre än fyra år. 
• Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton dagar före utställningen.

SKK rekommenderar att hundar är vaccinerade mot parvovirusinfektion och kennelhosta.