Protokoll

Här finns protokoll för styrelsemöte, årsmöte samt arbetshelger listade.

Om det du söker inte finns så hör av dig till SPHK’s sekreterare.

Styrelsemöte

Årsmöte

Arbetshelg